Austatud Kiili valla elanik!

Oled märganud, et elu Kiili vallas muutub iga aastaga? Võiks öelda lausa, et Kiili vald on muutuste kiirteel – iga kuuga lisandub uusi vallaelanikke, uusi kinnisvaraarendusi, mis omakorda tekitavad väljakutseid ka haridusvaldkonna ja infrastruktuuri jaoks. Lisaks sellele mõjutab meid väga lähedalt ka naabervaldade areng (nt IKEA tulek vallapiirile). Selleks, et tagada jätkusuutlikkus, peame nägema suurt pilti, kaasama oma ala spetsialiste!

Restart tahab panustada oma koduvalda. Meie ridadesse kuuluvad mitmekülgselt haritud, suure kogemustepagasiga, teotahtelised ja aktiivsed kohalikud inimesed valla erinevatest piirkondadest, kes tunnevad muret arengute pärast ning soovivad siiralt oma koduvalda paremaks muuta. Soovime luua kogukonda kaasates elukeskkonna, kus elementaarsed teenused on kättesaadavad ka väljaspool vallakeskust. Tahame leida paremaid lahendusi nii tänastele kiiret sekkumist vajavatele väljakutsetele kui ka valla tasakaalustatud arengule. Paneme üheskoos Kiili valla käima nii, et meil kõigil oleks siin veelgi parem olla! Teeme koos restardi!

Meie esindajad volikogus:
Marek Väljari
Indrek Grusdam
Indrek Sinisaar
Triin Jaago
Indrek Raadik

Meie arupärimised volikogus:

  • Vallavanema vastuse (20.01.2022) meie arupärimisele Kiili alevi keskuse detailplaneeringu realiseerimisest leiad siit (PDF)
  • Vallavanema vastuse (17.02.2022) meie arupärimisele vallas planeeritavate ja olemasolevate elamuühikute osas leiad siit (PDF)
  • Vallavanema vastuse (17.03.2022) meie arupärimisele sotsiaalse infratruktuuri tasu kehtestamise ja rakendamise osas leiad siit (PDF)

 

Olulised teetähised järgmisteks aastateks:
🍊 Alustame kohe Luigele lasteaed-põhikool rajamist, lisaks planeeritavale Vaela lasteaiale
🍊 Hoiame kooli ühes vahetuses ja ütleme ei suurklassidele
🍊 Paneme koolile kohustuse korraldada õppetööd ka karantiinis viibivatele õpilastele
🍊 Pooldame gümnaasiumiosas vähemalt kaht paralleelklassi
🍊 Tagame lasteaiakoha puudumisel perele otsetoetuse
🍊 Muudame vallamaja avatud ja kvaliteetseks teenindusasutuseks, kus asjaajamine on kiire, aus ja läbipaistev
🍊 Tagame otseülekanded volikogu istungitest
🍊 Alustame vallas digipööret – loome vallakodaniku iseteeninduse keskkonna
🍊 Jätkame kõige turvalisema vallana, tagame valmisoleku kriisiolukordadeks (koostame kohustuslikud kriisiplaanid)
🍊 Rajame eakate kodu koostöös erasektoriga
🍊 Rajame eakate teenusmaja toetatud elamise teenuse pakkumiseks koos eluruumiga, kaasates välisvahendeid
🍊 Käivitame aktiivse sotsiaalhüvitiste pakkumise valla poolt, süsteemselt ja sihipäraselt
🍊 Arendame tervikliku kergliiklusteede võrgustikku (Nabala, Tuhala, Paekna, Sausti), teed tolmuvabaks (sh Lähtse-Patika tee), tänavavalgustuse rajamine
🍊 Tagame joogivee varustuskindluse ja kvaliteedi
🍊 Arendame sademevee ärajuhtimise võrgustiku (eelkõige Luige, Sausti, Lähtse piirkond) ja tegeleme maaparandusega
🍊 Rajame jäätmejaama, tagame haljastusjäätmete ja okste äraveo
🍊 Toetame keskkonnasäästlikke lahendusi
🍊 Loome juurde uusi sportimisvõimalusi ja mitmekesistame huviharidust, rajame terviserajad, planeerime avaliku ujumiskoha
🍊 Toetame noorte aktiivseid ja nutikaid eluviise, loome rohkem erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks
🍊 Hoolime kogukondadest – rajame kogukondlikud majad, julgustame ja toetame kohapealset initsiatiivi
🍊 Arendame edasi valla keskust ja leiame koha uuele kultuurikeskusele
🍊 Kujundame avalikku ruumi arhitektuurikonkursside abil
🍊 Kujundame aktiivselt ettevõtluskeskkonda ja toome valda uusi teenusepakkujaid
🍊 Tõhustame koostööd arendajatega ja lepime kokku avaliku- ja sotsiaalse infrastruktuuri kaasfinantseerimise tingimused
🍊 Otsime aktiivselt koostöövõimalusi riigi, naaberomavalitsuste ja erasektoriga (Tallinn-Rae trammiprojekt, koostöös Saku vallaga kool Luigel)
🍊 Väärtustame valla ajalugu, kultuuri ja loodust
             
Kiili Arenema – RESTART ajaleht oktoober 2021 (PDF 15MB)
© Valimisliit Kiili Arenema – RESTART | restart@kiiliarenema.ee